ĐKXT Online

Để đăng ký xét tuyển, thí sinh nhấp vào các liên kết dưới đây:

- KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ DU LỊCH: https://goo.gl/Wz4UT6 

- KHỐI NGÀNH Y KHOA: https://goo.gl/jXWKZA

Ý kiến của bạn